Spolupracujúce kliniky

Prípravok GAF™ môžete získať v internetových a kamenných lekárňach, ďalej vo vybraných klinikách a súkromných lekárskych ordináciách zameraných na liečbu ochorení tráviacej sústavy. Ich zoznam sa nachádza na priloženej mape.

Pred použitím prípravku sa zoznámte s obsahom letáka alebo ho prekonzultujte s lekárom/farmaceutom. V prípade otázok a pochybností kontaktujte kvalifikovaný personál INFOLINKY na čísle +421 911 298 325 alebo mailom na info@noviere.sk

Prípravok GAF™ je nehradený výrobok, čo znamená, že pacient pokrýva 100 % jeho ceny (ZP nepreplácajú náklady nákupu). GAF™ je notifikovaný na Slovensku ako zdravotnícky prostriedok a na jeho nákup sa nevyžaduje vystavenie poukazu.