Úloha kyseliny hyalurónovej

Hyaluronan-768x351

Úloha a význam hyalurónanu v prirodzenom procese regenerácie poškodeného mäkkého tkaniva boli preukázané jednoznačne a nesporne, čo je veľmi podrobne opísané v publikácii „Hyalurónan – štruktúra, metabolizmus, funkcie a úloha v procesoch hojenia rán“. Kyselina hyalurónová sa vyskytuje v mimobunkovej hmote, na povrchu a vnútri buniek. Patrí ku skupine prírodných polysacharidov, ktoré sa vyskytujú vo všetkých živočíšnych tkanivách. Ako zložka mimobunkovej hmoty (ECM) zohráva dôležitú rolu vo všetkých fázach hojenia, plní štrukturálno-biochemické a regulačné funkcie. Prípravky s kyselinou hyalurónovou zaujímajú dôležité miesto pri urýchlení hojenia rán a liečbe patológie kĺbových chrupaviek.

V experimentálnych výskumoch boli preukázané zmeny obsahu kyseliny hyalurónovej v hojacej sa rane podľa postupu nápravných procesov. Bolo zistené, že je dominujúcou zložkou novovznikajúceho tkaniva, čím sa v ďalších etapách hojenia jej obsah postupne znižuje, až v konečnej fáze hojenia dosahuje stabilnú úroveň. Podobná tendencia sa pozoruje aj v ľudských ranách. Kyselina hyalurónová má zásadný význam v každej fáze hojenia poškodeného tkaniva. Má vplyv tak na zmiernenie zápalového stavu alebo vytváranie vlásočnicových ciev, ako aj na tvorbu granulačného tkaniva (remodeling).

Prípravky obsahujúce kyselinu hyalurónovú sa používajú predovšetkým v ortopédii, oftalmológii, otolaryngológii, gynekológii, dermatológii, reumatológii a proktológii pri liečbe chorôb a bolesti kĺbov, napríklad pri vnútrokĺbových poškodeniach a degeneratívnych zmenách. Prípravok TRUD™, uvedený na poľský trh v roku 2013 firmou Noviere, má zdokumentované priaznivé pôsobenie pri lokálnej liečbe ľavostrannej ulceróznej kolitídy, o čom si môžete viac prečítať v časti venovanej tomuto prípravku alebo na stránkach www.mojtrud.pl (http://www.mojtrud.pl). V kontexte znalostí, aké máme o účinnosti prípravku TRUD™, je dôležitou informáciou fakt, že prípravok GAF™ obsahuje ako jednu z dvoch hlavných zložiek kyselinu hyalurónovú, ktorú sú schopné prijímať mäkké ľudské tkanivá, a je upravený špecificky na využitie ich vlastností pomáhajúcich v procese hojenia. Je to tá istá technológia používaná firmou Noviere od roku 2007 pri prípravkoch SportVis™ a TendoVis™, podávaných v injekciách pri liečbe akútnych a chronických poškodení väzov a šliach.

Vlastnosti a mechanizmy pôsobenia kyseliny hyalurónovej využívané v prípravku GAF™:

– Zvyšuje rýchlosť hojenia – pomáha procesu obnovy epitelu
– Zvyšuje obsah vody v tkanive – pomáha hojeniu tkaniva a umožňuje ionizáciu striebra
– Vykazuje vysokú mieru mukoadhézie (/wp-content/uploads/2017/03/Mukoadhezja.pdf), čo umožňuje:
– Udržiavať ióny Ag+ v mieste aplikácie
– Zvyšovať aktivitu iónov Ag+ na sliznicu
– Vytvárať ochranný plášť
– Má protizápalový účinok
– Obmedzuje proces zjazvenia tkaniva
– Znižuje vytváranie adhézií pri procese hojenia
– Ide o biokompatibilnú a bezpečnú látku