Úloha MMS™

V čase narastajúcej odolnosti baktérií proti antibiotikám sú nanočastice striebra jednou z nemnohých a účinných alternatívnych metód boja proti patogénom. MMS™ (Micronized Metallic Silver) predstavuje patentovanú technológiu využívajúcu vlastnosti iónov striebra na bezpečné použitie v spojení s kyselinou hyalurónovou (HA) pri liečbe chronických zápalových zmien vznikajúcich a pretrvávajúcich kvôli bakteriálnej infekcii. Z vedeckého hľadiska sú ióny striebra mnohostranne účinné, tri z nich však plnia zvláštne úlohy, ktorých prospešnosť bola využitá pri vývoji prípravku GAF™.

1. Blokovanie špecifických bielkovín, tzv. kritických enzýmov

Interakcia iónov striebra s povrchom bakteriálnej bunky vedie k denaturácii bielkovín a k inaktivácii početných enzýmov zodpovedajúcich za jej životné funkcie. Spôsobuje to okrem iného deaktiváciu činnosti oxidačných enzýmov, ktoré sú súčasťou dýchacieho reťazca a zodpovedajú za získavanie energie pre bunku. V odpovedi na to dochádza vnútri baktérie k zosilnenej tvorbe voľných radikálov, ktoré spôsobujú dodatočné poškodenie bunky. Kladne nabité ióny Ag+ váží aj s tiolovými skupinami (-SH) bielkovín, čo vedie k ich denaturácii a strate patričnej priestorovej štruktúry, potrebnej na správne fungovanie. Všetko to vedie k zániku životných funkcií mikroorganizmu, čo vedie v dôsledku k jeho smrti.

grafika_1

2. Prenikanie bunkovou stenou mikroorganizmov

Ióny striebra prenikajú vonkajšími plášťami baktérií, viažu sa na fosfolipidovú vrstvu cytoplazmatickej membrány. Interakcia vedie k akumulácii striebra v stene bunky a v dôsledku toho v nej vznikajú „diery“. Zmeny v morfológii vonkajších obalov bakteriálnej bunky vedú k ich destabilizácii a nárastu priepustnosti, čo je spojené s nekontrolovaným presunom iónov a odlivom metabolitov do prostredia. Chýbajúci základný energetický substrát vedie k smrti bunky.

3. Znemožnenie rastu a rozmnožovaniu baktérií a plesní

Inými biologicky dôležitými bunkovými štruktúrami, ktorých funkcia je pôsobením Ag+ narušená, sú  ribozómy. Je narušený proces translácie, v dôsledku toho je blokovaný vznik bunkových bielkovín a dochádza k zastaveniu rastu bunky. Tiež bolo preukázané, že Ag+ sa vzájomne ovplyvňuje s dusíkatými bázami DNA, v dôsledku čoho dochádza k vzniku kondenzovanej formy nukleovej kyseliny. Pretože iba v stave jej rozvoľnenia môže dochádzať k množeniu genetického materiálu, je zabrzdený rast a delenie bunky, a tým aj jej rozmnožovanie.